Archive

Category Archives for "Analytics"

Cài đặt Metrica Yandex để theo dõi hành vi người dùng trên website

Khác với công cụ theo dõi lượng truy cập website như Google Analytics, Bing Analytics, Metrica Yandex sẽ giúp bạn ghi lại một cách chi tiết nhất hành vi của người dùng khi truy cập website ví dụ như họ click vào chỗ nào trong bài viết, họ dừng lại xem bài viết đó bao lâu, quan trọng hơn là nó hoàn toàn miễn phí.

Xem chi tiết