Mục tiêu SMART là gì? Đặt mục tiêu Marketing theo mô hình SMART

Việc bạn xây dựng các mục tiêu marketing của mình theo mô hình SMART sẽ đem lại nhiều lợi ích. Hãy cùng phân tích kỹ hơn từng thành phần tạo nên từ viết tắt SMART này.

Specific (Cụ thể)
Mục tiêu mà bạn đặt ra nên rõ ràng, cụ thể và có thể viết hay nói theo cách mà ai cũng hiểu được. Ví dụ: Bán được 1000 sản phẩm, thu hút 200 người đăng ký mới hoặc tìm được 1001 khách hàng tiềm năng trên trực tuyến.

Measurable (Có thể đo lường)
Hãy nghĩ đến những số liệu bạn sẽ dùng để đánh giá xem mình có đạt được mục tiêu đề ra hay không. Những số liệu này cần có thể định lượng (như doanh số, doanh thu hoặc số khách truy cập trang web) và đo lường được một cách khách quan (như số lượng, chất lượng hay chi phí). Trong báo cáo, những số liệu này sẽ thể hiện dưới dạng con số, tỷ lệ phần trăm hay theo hệ thống nhị phân (có hoặc không).

Achievable (Khả thi)
Kỳ vọng bạn đặt ra cần thực tế. Hãy đặt những mục tiêu mà bạn cùng với đội ngũ của mình có thể thực hiện được với nguồn lực hiện có.

Relevant (Phù hợp)
Đảm bảo mục tiêu của bạn phù hợp với chiến lược kinh doanh tổng thể (của công ty).

Time-bound (Giới hạn thời gian)
Mục tiêu của bạn cần có ngày bắt đầu thực hiện và ngày hoàn thành. Nhờ đó, bạn có thể đạt được mục tiêu trong thời hạn nhất định và theo dõi các mốc trong quá trình thực hiện.

Tóm lại là:
Mục tiêu SMART là mục tiêu cụ thể, đo lường được, khả thi, phù hợp và có giới hạn thời gian.

Xem thêm: Cài đặt sử dụng Facebook Business từ A-Z update 09/2020

Ví dụ cụ thể:
Tony đang là đồng sáng lập ra trung tâm đào tạo trực tuyến, trước đó Tony đã và đang đào tạo các lớp và các khóa học tại trung tâm, tuy nhiên Tony muốn mở rộng doanh nghiệp hiện diện trên trực tuyến bằng cách cho đăng ký các khóa học hoặc đăng ký giáo viên/ gia sư qua website của trung tâm đào tạo. Thông qua mục tiêu SMART Tony mong muốn nâng cao mức độ nhận biết về dịch vụ mới.

Mục tiêu của Tony đặt ra là trong vòng 3 tháng tới, trung bình mỗi ngày sẽ có 10 phụ huynh đăng ký lớp học mới qua kênh trực tuyến (website) > Đây là mục tiêu vừa cụ thể vừa có thể đo lường. Trung tâm gia sư trực tuyến trung bình mỗi ngày có 7 đến 10 lượt đăng ký mới trên website > Mục tiêu này cũng nằm trong mục tiêu kinh doanh tổng thể của công ty, ngoài ra còn có giới hạn về mặt thời gian.

Vì sao cần đặt mục tiêu?
Một khi đã đề ra mục tiêu, bạn sẽ tập trung vào điều mình mong muốn đạt được qua các hoạt động marketing.
Ví dụ: Tony muốn thông báo cho mọi người biết về dịch vụ mới của Trung tâm đào tạo trực tuyến nhưng lại chỉ có nguồn lực hạn chế. Nếu có mục tiêu cụ thể, đội ngũ của Tony có thể tập trung vào mục tiêu đó và điều chỉnh hoạt động cho phù hợp.

Việc đặt mục tiêu tưởng không khó nhưng ít ai hoạch địch mục tiêu một cách rõ ràng được đến khi triển khai, mục tiêu nào cũng muốn Win nhưng không đủ nguồn lực để triển khai > dẫn đến fail, vì vậy hãy đề ra mục tiêu cụ thể. Bạn cũng có thể dùng mục tiêu, mô hình SMART để đặt ra mục tiêu cho bản thân.

4.5 2 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x